அய்யங்கார்,அய்யர்,
சாஸ்திரி
சாஸ்திரி -- --
முதலியார்
-------------
சைவ பிள்ளை, செங்குந்தர்,
அகமுடையார்
பண்டாரம் சங்கு மணி திருவாசகம்,தேவாரம்,திருப்புகழ்
வெள்ளாளர் கவுண்டர் பண்டாரம் சங்கு மணி திருவாசகம்,தேவாரம்,திருப்புகழ்
நாயுடு, செட்டியார் பண்டாரம் திருசங்கு மணி தப்பட்டை ஆண்டாள் திருப்பவை
லிங்க பூஜை நடத்தும் சாதியனர்
-----------------------------
தம்பிரார,முதலியார்,
உடையார்,ஆசாரி
(மோட்ச தீபம் ஆராதனை)
பண்டாரம் திருசங்கு மணி திருவாசகம்,தேவாரம்,திருப்புகழ்
யாதவர் பண்டாரம் திருசங்கு மணி ஆண்டாள் திருப்பவை
சத்திரியர்
--------------
வன்னியர் , படையாச்சி
பண்டாரம் சங்கு மணி திருவாசகம்,தேவாரம்,திருப்புகழ்
பறையர் , பள்ளர் அருந்ததியர்,
மீனவர் , வான் நார்
பண்டாரம் சங்கு மணி திருவாசகம்,தேவாரம்,திருப்புகழ்
குராமணி பண்டாரம் சங்கு மணி திருவாசகம்,தேவாரம்,திருப்புகழ்
செட்டியார்
------------
வாணி செட்டியார் , வளையல் செட்டியார் , நாட்டு கோட்டை செட்டியார் , தெலுங்கு செட்டியார்
பண்டாரம் சங்கு மணி திருவாசகம்,தேவாரம்,திருப்புகழ்